Plattform vid Helikopterlyft

Ett vanligt problem med att bygga hus i skärgården är framkomligheten. Då är det perfekt att få husmodulerna eller virket lyft på plats med hjälp av en helikopter.

Men även de har begränsad transportsträcka. Då är det perfekt att vi kan lasta allt ditt byggmaterial eller dylikt ombord på vår pråm som helikoptern kan lyfta ifrån. På så blir helikopterlyftet mer effektivt.