Miljö

Vårt mål är att även många fler generationer ska få uppleva denna vackra skärgård som vi fått uppleva den.

Miljön och den värld vi lämnar efter oss till framtida generationer är något som vi på WSAB känner ansvar för och vill vara en del av den positiva utvecklingen.

I dagsläget finns inte tekniken än för att utföra de tunga jobb som vi utför fossilfritt. Men vi gör vårt bästa ändå genom att:

 • Köra på miljövänligare bränsle (Diesel av Miljöklass 1)
 • Använda oss av hydrauliska förankringsmetoder för att minska tomgångskörning på fartygen
 • Uppdaterar vår maskinpark så alla maskiner uppfyller miljökraven
 • Effektiv reseplanering
  Utöver utsläpp värnar vi om vår närmiljö. Alla vi som arbetar på WSAB älskar att vara ute i Stockholms Skärgård och vill att den ska bevaras på bästa möjliga sätt.
 • Vi använder oss av biologiskt nedbrytbar hydraulolja.
 • Vi har alltid saneringsutrustning med oss i fall det går sönder en slang eller dylikt på våra maskiner.
 • Vi samlar alltid upp allt skräp och ser till att det sorteras och återvinns.
 • Vi respekterar djurlivet i skärgården.
 • Vi skyddar natur och strävar efter att avverka så lite som bara möjligt för att kunna utföra vårt jobb.
Sjötransport i och omkring Stockholm