Sprängning

Vi hjälper både privatkunder och andra entreprenadfirmor med allt från att bara etablera maskiner i skärgården till totalentreprenad där vi både spränger och forslar bort sprängsten till deponi.