Bogsering av fartyg

Vi kan hjälpa till med att bogsera fartyg eller assistera vid andra bogseringar. Vid t ex haveri eller varvsbesök, vi samarbetar mycket med våra grannar Rindö Varvet.