Arbetsplattform

Vår pråm Nancy fungerar utmärkt som arbetsplattform vid till exempel kajbyggen. Vid t ex pålning, gjutning, spont och schakt.