Markarbeten

Enskilt avlopp och vatten

Vi utför alla typer av avloppsarbeten ute i skärgården. Vi anlägger allt från t ex reningsverk, BDT, till att koppla in på kommunalt.

Husgrund

WSAB hjälper dig med alla typer av grundarbeten. Allt ifrån att bara frilägga berg till att packa upp, dränera och gjuta en färdig platta.

Sprängning

Vi hjälper både privatkunder och andra entreprenadfirmor med allt från att bara etablera maskiner i skärgården till totalentreprenad där vi både spränger och forslar bort sprängsten till deponi.

Trädfällning

Vi hjälper till att fälla träd, gräva bortstubbar och transportera bort trä och ris.

Sandstränder

Önskas det att anlägga en helt ny sandstrand eller bara fylla på befintlig sandstrand? Vi hjälper till med både förbereda för sandstrand samt att lägga ut sand.

Landskapsarkitektur

WSAB kan hjälpa dig med att strukturera om på tomten, anlägga t ex gräsmatta, nya gångvägar, höja eller sänka markpartier mm.

Gräsmattor

WSAB kan planera ut jord för att så gräsfrön i eller rulla ut nytt gräs. Självklart kan vi även transportera ut gräs eller jord om du vill göra jobbet själv.

Vägar

WSAB anlägger alla möjliga typer av vägar, diken, vägtrummor mm. Självklart hjälper vi även till att renovera befintliga vägar.

Erosionsskydd och vågbrytare

Vi erbjuder att både lägga ut allt från skärv som erosionsskydd till att bygga vågbrytare av sprängsten för att skydda din hamnanläggning.

Spelplaner

Vi kan hjälpa till att anlägga diverse spelplaner som t ex tennisbana, padelbana, fotbollsplan mm