Flotta

WSAB:s flotta

WSAB använder olika pråmar, arbetsfartyg och småbåtar som är anpassade för frakt och entreprenadprojekt i Stockholms Skärgård.

Pråmen Nancy är 31 meter lång, 6,5 meter bred och går ca 80 cm under ytan. Hon kan lasta 120 ton och används till alla WSAB Marins tjänster. 

Pråmen Nancy är 31 meter lång, 6,5 meter bred och går ca 80 cm under ytan. Hon kan lasta 120 ton och används till alla WSAB Marins tjänster. 

Pråmen Angerboda är 14 meter lång, 6,8 m bred, går 40 – 120 cm under ytan och kan lasta 50 ton. Stödben, kran och hydraulstyrd ramp ger enkel lastning och lossning. 

Pråmen Nancy är 31 meter lång, 6,5 meter bred och går ca 80 cm under ytan. Hon kan lasta 120 ton och används till alla WSAB Marins tjänster. 

WSAB Marin arbetar i Stockholms Skärgård och för att komma till arbetsplatsen har vi båtar av varierande storlekar

WSAB har en rad olika entreprenad- och grävmaskiner som är anpassade för skärgårdsarbeten.