Enskilt avlopp och vatten i skärgården

Ordna enskilt avlopp och vatten

WSAB är med hela vägen från start till klart, vi kan skräddarsy ditt projekt precis som du önskar att ha det. Vi kan ta hela uppdraget från projektering, markarbeten, VVS och el. Även bygg om det skulle vara aktuellt.

Avloppsansökan till kommunen

Avloppsansökan till kommunen sköter vi åt er. Många tycker att detta är en krånglig och obekväm process. I våra offerter ingår att vi ordnar avloppsansökan åt beställaren.  Beställaren skriver en fullmakt att vi behandlar ansökan och efterrapportering gentemot Värmdö, Vaxholm, Österåker eller annan skärgårdskommun. Ni kan lugnt luta er tillbaka och invänta att arbetet blir klart.

Avloppssystem 

Vi installerar alla typer av avlopp beroende på vad ni önskar. Rekommendationen är att alltid använda sig av Topas Vatten då de har lång erfarenhet erfarenhet av avlopp och tar ansvar för sina produkter.

Kontakta oss angående enskilt avlopp & vatten

Kontakta oss för att prata om hur vi kan hjälpa er med att installera enskilt vatten och avlopp i skärgården.    

 

Så här ordnar WSAB avloppsinstallationer

Definiera projektet och få prisförslag

 • Beställaren mejlar en offertförfrågan till . Där beskriver beställaren så noga som möjligt om:
  • Behov, hur många personer kommer att vistas i fastigheten?
  • Hur många och vilka byggnader ska kopplas in?
  • Befintligt avlopp, vad används idag och hur gammalt är det?
  • Ska det nya avloppet installeras på samma plats som det tidigare?
  • Var ligger fastigheten (position, plats)?
  • Önskas vatten-eller gråvatten-WC?
  • Maila gärna lite bilder på markförhållanden vid platsen där avloppet önskas installeras
 • När vi mottagit förfrågan och fått en översikt får ni en återkoppling. Vi bokar tid för platsbesök. Är platsen väl tillgänglig och beställaren har möjlighet att ta sig ut bokar vi en kostnadsfri konsultation för att få så bra offertunderlag som möjligt. I annat fall ser vi över möjligheterna och rekommenderar en preliminär lösning samt prisuppskattning. Prisuppskattningen brukar ge en rättmätig fingervisning på priset. Känns prisuppskattningen  bra, träffas vi på plats för att kunna ge en slutgiltig offert.
 • När den slutgiltiga offerten är godkänd skickar WSAB ett fullmaktsdokument som beställaren behöver skriva på för att vi ska kunna behandla ansökan till kommunen. Här behövs även lokalkännedom, exempelvis om befintliga vattenbrunnar inom 200m.

Genomförande av projekt  

 • WSAB skickar sedan in ansökan till kommunen med beställaren som kopia. Önskar kommunen kompletteringar tar vi givetvis hand om detta också.
 • När avloppsansökan är godkänd bokar vi tid för utförandet samt beställer avloppsanläggningen. Normalt utför vi projektet inom 2 månader.
 • Innan projektstart ska beställaren ha beställt slamtömning av eventuellt befintligt avlopp.
 • Under arbetet behöver inte beställaren vara på plats om det inte är ett önskemål, vi utför arbetet enligt offert. Markarbeten brukar vara klara inom en vecka. Har det även beställts VVS och el ordnas det inom några dagar och då är avloppssystemet driftsatt.
 • Om avloppsanläggningen är ett minireningsverk ska även ett serviceavtal med leverantören upprättas (detta är ett krav från kommunen). Då kommer en tekniker ut antingen vid första uppstart eller efter några veckors drift beroende på vilken leverantör man valt.
 • När allt är klart har vi fotodokumenterat arbetet vilket vi skickar in ihop med en påskriven entreprenörsrapport som både beställare och entreprenör skrivit på.
 • Slutligen kommer ett godkännande beslut från kommunen som skickar detta beslut till både entreprenören och fastighetsägaren. 

Våra båtar, pråmar och arbetsfartyg är anpassade för frakt och entreprenadarbete i Stockholms skärgård. Se bilder och få fakta om vår flotta, klicka på länken nedan.

Våra hjullastare, dumper och grävmaskiner är anpassade för entreprenadarbete i Stockholms skärgård. Se bilder och få fakta om vår maskinpark, via länken nedan.

Så här jobbar WSAB Marin 

WSAB har över 20 års erfarenhet av arbeten i Stockholm Skärgård. Från början snickrade vi sommarstugor och små bryggor runt Vaxholm. Idag utför vi huvudsakligen totalentreprenad för projekt, tyngre sjötransport och markarbeten i hela Stockholms Skärgård.