Arbetsplattform

Plattform vid Helikopterlyft

Ett vanligt problem med att bygga hus i skärgården är framkomligheten. Då är det perfekt att få husmodulerna eller virket lyft på plats med hjälp av en helikopter.

Provborrplattform

Vi kan hjälpa till att göra geotekniskfältundersökning både på land och till sjöss. Med våra stödben som når 10m djup står vår pråm stadigt för en provborrning.

Arbetsplattform

Vår pråm Nancy fungerar utmärkt som arbetsplattform vid till exempel kajbyggen. Vid t ex pålning, gjutning, spont och schakt.

Dykning

Vi kan verka som lyft- och dykplattform i olika typer av dykuppdrag.