MILJÖ

För oss är det viktigt att vi agerar för att värna om vår fina skärgårdsmiljö! Verksamheten regleras till stora delar av Miljöbalkens 11 kapitel, vattenverksamhet. En stor del av arbetarna är alltså tillståndspliktiga och samråd måste ske med Länsstyrelsen, berörd kommun samt eventuella närliggande grannar.

Bilden ovan visar ett arbete som kräver tillstånd från kommunens miljöavdelning samt samverkan med Länsstyrelsen och även eventuella grannar.

Läs mer här för information om vattenverksamhet.

 

alrik-1-1